Öğretim Üyeleri

Özel Yetenekliler Eğitimi Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Mustafa BALOĞLU (Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Mustafa Serdar KÖKSAL (ABD Başkanı)

Zihin Engelliler Eğitimi Ana Bilim Dalı
Doç. Dr. Seray OLÇAY (ABD Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan TÖRET (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Otizm Spektrum Bozukluğu Eğitimi Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Selda ÖZDEMİR  (ABD Başkanı)

Hacettepe Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü © 2020

Sayfa Sorumlusu: Arş. Gör. Mehmet BIÇAKÇI  Son Güncelleme:  23 Eylül 2020 E-posta: ozelyetenekliler@hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, Beytepe/ANKARA 06800  +90(312) 297 63 15

Yasal Sorumluluk Sınırı - Mezun Bilgi Sistemi