Araştırma Görevlileri

Arş. Gör. Şemsi Kübra AKKUŞ

E-posta: kubraakkus@hacettepe.edu.tr

Tel: 0312 297 6315

Ofis: -

Web Sitesi: https://avesis.hacettepe.edu.tr/kubraakkus

Araştırma Alanları: Otizm spektrum bozukluğu, erken müdahale, sosyal becerilerin desteklenmesi, dil gelişimi

Arş. Gör. Fatma ATALAY

E-posta: fatma-atalay@hacettepe.edu.tr

Tel: 0312 297 6315

Ofis: -

Web Sitesi: https://avesis.hacettepe.edu.tr/fatma-atalay

Araştırma Alanları: Özel Eğitim, Eğitim, Psikoloji, Otizm Spektrum Bozukluğu

Arş. Gör. Furkan ATMACA

E-posta: furkan.atmaca@hacettepe.edu.tr

Tel: 0312 297 6315

Ofis: -

Web Sitesi: https://avesis.hacettepe.edu.tr/furkan.atmaca

Araştırma Alanları: Özel Yetenek, Öğrenme Güçlüğü, İki Kere Farklılık

Arş. Gör. Şeyda AYDIN

E-posta: seyda.aydin@hacettepe.edu.tr

Tel: 0312 297 6315

Ofis: 122

Web Sitesi: https://avesis.hacettepe.edu.tr/seyda.aydin

Araştırma Alanları: Üstün Zekâlılar Eğitimi, Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, İstatistik

Arş. Gör. Mehmet BIÇAKÇI

E-posta: mehmetbicakci@hacettepe.edu.tr

Tel: 0312 297 6315

Ofis: -

Web Sitesi: https://avesis.hacettepe.edu.tr/mehmetbicakci

https://www.mehmetbicakci.com/

Araştırma Alanları: Üstün zekalılar eğitimi, Üstün zekalılarda başarısızlık sendromu, Üstün zekalıların psiko-sosyal özellikleri

Arş. Gör. Şerife BİLGİÇ

E-posta: serifebilgic7@gmail.com, serifebilgic@hacettepe.edu.tr

Tel: 0312 297 6315

Ofis: -

Web Sitesi: https://avesis.hacettepe.edu.tr/serifebilgic

Araştırma Alanları: Üstün Zekâlılar Eğitimi, Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Ölçme ve Değerlendirme

Arş. Gör. Şule KILINÇ

E-posta: sule_kilinc@hacettepe.edu.tr

Tel: 0312 297 6315

Ofis: -

Web Sitesi: https://avesis.hacettepe.edu.tr/sule_kilinc

Araştırma Alanları: Üstün Zekâlılar Eğitimi, Öğretim Teknolojileri, Uzaktan Eğitim, Özel Eğitim

Arş. Gör. Çimen OĞUR

E-posta: cimenogur@hacettepe.edu.tr

Tel: 0312 297 6315

Ofis: -

Web Sitesi: https://avesis.hacettepe.edu.tr/cimenogur

Araştırma Alanları: Gelişimsel yetersizlik gösteren bireylere yönelik cinsel eğitimin ve güvenlik becerilerinin öğretimi

Arş. Gör. Dinçer SARAL

E-posta: dincersaral@hacettepe.edu.tr

Tel: 0312 297 6315

Ofis: 122

Web Sitesi: https://avesis.hacettepe.edu.tr/dincersaral

Araştırma Alanları: Otizm Spektrum Bozukluğu ve Zihin Yetersizliği Olan Bireylerin Eğitimleri

Arş. Gör. Seda Nur ŞAKAR

E-posta: sakarsedaa@gmail.com

Tel: 0312 297 6315

Ofis: 122

Web Sitesi: https://avesis.hacettepe.edu.tr/sedasakar

Araştırma Alanları: Özel Eğitim, Özel Yetenekliler Eğitimi, İki Kere Farklılık