Tarihçe

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 2013 yılında kurulan Özel Eğitim Bölümü, lisans düzeyinde ilk ögrencilerini 2016-2017 eğitim/öğretim yılında almıştır. Özel Eğitim lisans programı dört yıldır (sekiz yarı yıl) ve eğitim dili Türkçe’dir. 

2018 yılından bu yana Özel Yetenekliler Eğitimi üzerine, 2019 yılından itibaren ise Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylerin Eğitimi yüksek lisans programı hizmet vermektedir. 2019 yılından itibaren de Özel Yetenekliler Eğitimi Doktora Programı hizmet vermeye başlamıştır.