Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Mustafa BALOĞLU

Özel Yetenekliler Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

E-posta: baloglu@hotmail.com, baloglu@hacettepe.edu.tr

Tel: 0312 297 6315

Ofis: 0312 780 6314

Web Sitesi: https://avesis.hacettepe.edu.tr/baloglu/

https://scholar.google.com.tr/citations?user=UQHeEF0AAAAJ&hl=tr&oi=ao

Araştırma Alanları: Eğitim Psikolojisi, Matematik/İstatistik Kaygısı, Üstün Zekâlı Çocuklar ve Rehberlik, Üstün Zekâlı Çocuklar ve Eğitimleri, Ölçme ve Değerlendirme

Prof. Dr. Mustafa Serdar KÖKSAL

E-posta: serdar.koksal@hacettepe.edu.tr

Tel: 0312 297 6315

Ofis: 0312 297 6315

Web Sitesi: https://avesis.hacettepe.edu.tr/serdar.koksal/

Araştırma Alanları: Üstün Yetenekliler Eğitimi, Öğretim Yöntemleri, Fen Bilgisi Eğitimi

Doç. Dr. Seray OLÇAY

E-posta: serayolcaygul@hacettepe.edu.tr

Tel: 0312 297 6315

Ofis: 0312 297 6315

Web Sitesi: https://avesis.hacettepe.edu.tr/serayolcaygul/

Araştırma Alanları: Otizm Spektrum Bozukluğu ve Zihin Yetersizliği Olan Bireylerin Eğitimleri, Uygulamalı Davranış Analizi, Aile Eğitimi

Prof. Dr. Selda ÖZDEMİR

Bölüm Başkanı

Otizm Spektrum Bozukluğu Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

E-posta: seldaozdemir@hacettepe.edu.tr

Tel: 0312 297 6315

Ofis: 116

Web Sitesi: https://avesis.hacettepe.edu.tr/seldaozdemir

Araştırma Alanları: Erken çocuklukta özel eğitim, otizm spektrum bozukluğu müdahaleleri, duygusal
ve davranışsal bozukluklar, göz izleme teknolojileri, dil ve konuşma bozuklukları, sosyal iletişim müdahaleleri, zihin kuramı

CV için tıklayınız.

Doç. Dr. Gökhan TÖRET

Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

E-posta: gokhantoret@hacettepe.edu.tr

Tel: 0312 297 6315

Ofis: 0312 297 6315

Web Sitesi: https://avesis.hacettepe.edu.tr/gokhan.toret/

Araştırma Alanları: Erken dönemde sosyal iletişim gelişimi ve müdahalesi